Menu

Startup Việt chung tay bảo tồn, phát triển di sản văn hóa


Phygital Labs là startup công nghệ do hai cựu kỹ sư Google, Nguyễn Huy và Đỗ Nam đồng sáng lập đã ch...

Thủ tướng gặp gỡ Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ


Đánh giá cao việc thiết lập Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam được nhiều người hưởng ứng, Thủ tướn...

"Chìa khóa" của các vấn đề toàn cầu là hợp tác, đoàn kết, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

NTE- Thế giới đang ở thời điểm lịch sử để chuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó khoa học công nghệ và...

Báo chí cũng cần phải đổi mới sáng tạo và chuyên nghiệp

Chiều ngày 21-9-2023, tại Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận Chính tr...

Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button